"DİŞHEKİMLİĞİ ANDI"

Dişhekimliği Mesleği Üyeleri arasına katıldığım şu anda hayatımı
bütün insanlık hizmetine adayacağıma açıkça söz veriyorum.

Hocalarıma karşı beslediğim saygı ve borçluluğumu sürdüreceğim.
Mesleğimin gereklerini vicdanım ve onurumla yerine getireceğim.
Hastanın sağlığı baş kaygım olacaktır.
Kendini bana emanet eden hastaların sırlarını saklıyacağım.
Dişhekimliği mesleğinin şerefini, yüksek geleneğini sürdüreceğim.
Meslektaşlarım, kardeşlerim olacaktır.
Din, ırk, parti ve toplumsal sınıf kaygılarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermiyeceğim.

İnsan Hayatına, ana karnına düştüğü andan başlayarak kesinlikle saygı göstereceğim.
Baskı altında bile olsa dişhekimliği bilgilerimi insanlık yasalarına karşı kullanmayı kabul etmeyeceğim.
Yukarıda saydığım ve üzerime aldığım görevleri yapmağa, açıkça ve özgürlükle and içiyorum.

Dişhekimlerinin mezuniyet töreninde ettikleri yemindir.